Αντιμετώπιση Ιών και Κακόβουλων Προγραμμάτων

Πολλές φορές ένας υπολογιστής μπορεί να συμπεριφέρεται παράξενα. Για παράδειγμα μπορεί να αργεί να ανταποκριθεί ή να αποσυνδέεται από το διαδίκτυο. Αυτή η δυσλειτουργία μπορεί να οφείλεται και στη μόλυνση από κάποιο ιό ή σε κάποιο κακόβουλο πρόγραμμα.
Στη συνέχεια θα δούμε τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε ώστε να επαναφέρουμε το σύστημα και να αφαιρέσουμε τους ιούς ή τα κακόβουλα προγράμματα. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε Windows 2000 και Windows XP
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάποια από τα βήματα που περιγράφονται πιο κάτω μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην εγκατάσταση των Windows που θα μπορέσει να ξεπεραστεί μόνο με επανεγκατάσταση του λειτουργικού. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεσή τους. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στον υπολογιστή σας εφαρμόζοντας τα βήματα που περιγράφονται πιο κάτω. Για την εφαρμογή των παρακάτω βημάτων επιβάλλεται να είμαστε στο σύστημα με κάποιον λογαριασμό ο οποίος να έχει δικαιώματα διαχειριστή (administrator).

Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφή Microsoft Word) μπορείτε να βρείτε ένα έγγραφο που αναφέρεται στη χρήση εργαστηρίων πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ.

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ στα ΤΕΕ

Εγγραφο Γ2/4835/20-10-99
ΣΧΕΤ. : Πράξη με αριθμό 26/99 του Π. Ι.

Σας αποστέλλουμε οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας του Τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ των ΤΕΕ.

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ετος έκδοσης : 1998

Το φυλλάδιο αυτό σκοπεύει να παρουσιάσει την πολιτική του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν αφορούν:

Διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορική-Τεχνολογία Α και Β Γυμνασίου και Πληροφορική Γ Γυμνασίου

Εγγραφο Γ2/2678/24-4-97

ΣΧΕΤ. : Γ2/7285/2-10-95 Δ/νσης Σπουδών Δ.Ε., Γ2/1904/31-3-97 Υ.Α.