ΠΥΣΔΕ

Ανακοίνωση Πινάκων με τα στοιχεία και τις μονάδες Μετάθεσης Εκπαιδευτικών 2016-2017

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΥΣΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΑΠΟ 20-3-2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 22-3-2017

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία