Ανακοίνωση Πινάκων με τα στοιχεία και τις μονάδες Μετάθεσης Εκπαιδευτικών 2017-2018

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΥΣΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΑΠΟ 8-12-2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 14-12-2017

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία