ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2018

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Δ.Ε. ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. Φ251/64901/Α5/24-04-2018
(ΑΔΑ:68ΠΥ4653ΠΣ-ΚΞ4) ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019" ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 με πτυχίο νομικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 με πτυχίο νομικής στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία