Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων - 6ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Βιολογίας 2010 – Διεθνούς Ολυμπιάδας Βιολογίας

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 3614/Γ2/18-01-2010 εγκυκλίου που αφορά στον 6ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας 2010, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους μαθητές πως γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις μέχρι και τις 23 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη.

Φόρμες για αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.pdbio.gr
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, είναι η ταυτόχρονη ενημέρωση της αντίστοιχης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβολή της εκπρόθεσμης αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δεδομένου ότι οι Διευθύνσεις θα μεριμνήσουν για τα απαραίτητα Εξεταστικά Κέντρα.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ

71ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ»

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε. Μ. Ε.) διοργανώνει τον 71o Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π. Μ. Δ.), «Ο ΘΑΛΗΣ», στα μαθηματικά, το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 9.00 π.μ.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων, όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων. Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στο σχολείο που φοιτούν, μέχρι και την 22α Οκτωβρίου 2010, και θα διαβιβασθούν άμεσα στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Δ.Ε. κ΄ Ε.Ε. όπου ανήκουν.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα συγκροτήσουν τις τοπικές επιτροπές (ανά νομό) σε συνεργασία με τα τοπικά παραρτήματα της Ε.Μ.Ε. (όπου αυτά υπάρχουν) για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα ορίσουν τα εξεταστικά κέντρα και τους επιτηρητές.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες, θα απαρτίζεται μόνο από θέματα πλήρους ανάπτυξης και γι’ αυτό θα απαιτηθούν κόλλες αναφοράς.

Τα γραπτά των μαθητών θα αποσταλούν για βαθμολόγηση στην Επιτροπή Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. στην Αθήνα ή στα κατά τόπους Παραρτήματά της (όπου υπάρχουν). Tα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις τοπικές Νομαρχιακές Επιτροπές.

Οι μαθητές που θα διακριθούν στο διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ», θα κληθούν να συμμετάσχουν στον επόμενο διαγωνισμό «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», που θα διεξαχθεί στις 15 Ιανουαρίου 2011. Στη συνέχεια οι διακριθέντες στον «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» στις 26 Φεβρουαρίου 2011, προκειμένου να επιλεγεί η εθνική ομάδα που θα λάβει μέρος στην 28η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα (Ρουμανία, Μάιος 2011), στην 15η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων (Κύπρος, Ιούνιος 2011) και στην 52η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (Ολλανδία, Ιούλιος 2011).

Η συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό είναι προαιρετική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34, 106 79 Αθήνα, τηλέφωνα: 210-36.16.532, 210-36.17.784, στο fax: 210-36.41.025, και στην ιστοσελίδα: http://www.hms.gr
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας. Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Adobe PDF) μπορείτε να βρείτε ανακοίνωση του 4ου Περιβαλλοντικού συνεδρίου Μακεδονίας.

Εξεταστέα - διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων 2010

Σας διαβιβάζουμε την ταυτάριθμη Υπουργική Απόφαση, με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. πρωτ. 104845/26-08-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1475) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011» και παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στους Διευθυντές όλων των Γενικών Λυκείων της αρμοδιότητάς σας, οι οποίοι θα πρέπει να αναρτήσουν την παρακάτω Υπουργική Απόφαση στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου τους, για να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Γνωστοποίηση νομοθεσίας σχετικά με υποψηφίους εσπερινών λυκείων.

Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε ο Ν. 3879/2010 (ΦΕΚΑ΄-163), στο άρθρο 27 του οποίου προβλέπεται ότι όσοι αποκτήσουν απολυτήριο εσπερινού γενικού λυκείου από το σχολικό έτος 2011-2012 και εφεξής μπορούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος που αποφοίτησαν με την κατηγορία των εσπερινών λυκείων και σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, εφόσον έχουν πλήρη φοίτηση και στις δύο τελευταίες τάξεις του εσπερινού γενικού λυκείου. Πλήρης φοίτηση υπάρχει όταν ο μαθητής έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα και των δύο τελευταίων τάξεων του εσπερινού γενικού λυκείου, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους.

Βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚΑ΄-29), οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν αντίστοιχα και για τους μαθητές των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄).

Επίσης, παραμένουν σε ισχύ οι περιπτώσεις ii και iii της παρ. 1β του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚΑ΄-188), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚΑ΄-90).

Τον ως άνω νόμο μπορείτε να αναζητήσετε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) και στη συνέχεια να τον προωθήσετε στους Διευθυντές Ημερήσιων & Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Δ/ντές Ημερήσιων & Εσπερινών ΓΕΛ & ΕΠΑΛ να αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων των Λυκείων τους τη νομοθεσία που αποστέλλουμε και να ενημερώσουν σχετικά τους μαθητές της Β΄ τάξης Ημερήσιου Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου, καθώς επίσης τους τελειοφοίτους μαθητές των Λυκείων τους για το περιεχόμενο του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚΑ΄-163).

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΝΤΟΥΤΣΟΥ

Συγκεντρωτικός Πίνακας Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Excel)μπορείτε να βρείτε συγκεντρωτικό πίνακα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών.

Διαγωνισμός για νέους μεταφραστές που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Word) μπορείτε να βρείτε ενημέρωση για τη διεξαγωγή διαγωνισμού μετάφρασης.

Πίνακας Τοποθετήσεων

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Excel) μπορείτε να βρείτε τον 5ο πίνακα τοποθετήσεων για το νομό Μεσσηνίας.

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών

Στα συνημμένα έγγραφα (μορφής Microsoft Excel) μπορείτε να βρείτε:
1. Τον 4ο πίνακα τοποθετήσεων.
2. Τα κενά μετά τον 3ο Πίνακα.

Επιπρόσθετες Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Excel) μπορείτε να βρείτε τον 3ο πίνακα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών για το νομό Μεσσηνίας.

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία