Δελτίο Τύπου σχετικά με το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα νέα διδακτικά βιβλία

Δελτίο Τύπου σχετικά με το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα νέα διδακτικά βιβλία που πρόκειται να εισαχθούν κατά το σχολικό έτος 2007-2008.

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Word) θα βρείτε το πρωτότυπο δελτίο τύπου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Εγκύκλιος ένταξης εκπαιδευτικών Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης στους Πίνακες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων σχ. έτους 2007-2008

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2007-2008,

κ α λ ε ί

α) όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού,

β) όσους έχουν μόρια από τον τελευταίο (προκήρυξη 10Π/2006) και τον προτελευταίο (προκηρύξεις 25/1Π/2004 και 1Π/2005) διαγωνισμό του ΑΣΕΠ,

γ) όσους επιθυμούν να εγγραφούν στον πίνακα με μηδενική προϋπηρεσία (πίνακα Γ΄) βάσει της κτήσης του πτυχίου τους
να υποβάλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων.

Προθεσμία υποβολής ορίζεται από 20-6-2007 μέχρι 2-7-2007.

Στα συνημμένα έγγραφα θα βρείτε:

1. Την πρωτότυπη εγκύκλιο (μορφή Microsoft Word).
2. Την αίτηση αναπληρωτή - ωρομιισθίου (μορφή Microsoft Word).
3. Τους κωδικούς περιοχών Α'βάθμιας Εκπαίδευσης (μορφή Microsoft Excel).
4. Τους κωδικούς περιοχών Β'βάθμιας Εκπαίδευσης (μορφή Microsoft Excel).

Θέματα Εξετάσεων 2007 - Εσπερινά ΤΕΕ - Νέα Ελληνικά 13-06-07

Στο συνημμένο αρχείο (μορφής Adobe PDF) μπορείτε να βρείτε τα θέματα των εξετάσεων 2007 για τα Εσπερινά ΤΕΕ στο μάθημα "Νέα Ελληνικά".

Θέματα Εξετάσεων 2007 - Εσπερινά ΤΕΕ - Μαθηματικά 12-06-07

Στο συνημμένο αρχείο (μορφής Adobe PDF) μπορείτε να βρείτε τα θέματα των εξετάσεων 2007 για τα Εσπερινά ΤΕΕ στο μάθημα "Μαθηματικά".

Θέματα Εξετάσεων 2007 - Ημερήσια ΤΕΕ - Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσματος 15-06-07

Στο συνημμένο αρχείο (μορφής Adobe PDF) μπορείτε να βρείτε τα θέματα των εξετάσεων 2007 για τα Ημερήσια ΤΕΕ στο μάθημα "Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσματος".

Θέματα Εξετάσεων 2007 - Ημερήσια ΤΕΕ - Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 15-06-07

Στο συνημμένο αρχείο (μορφής Adobe PDF) μπορείτε να βρείτε τα θέματα των εξετάσεων 2007 για τα Ημερήσια ΤΕΕ στο μάθημα "Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις".

Θέματα Εξετάσεων 2007 - Ημερήσια ΤΕΕ - Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί ΙΙ 15-06-07

Στο συνημμένο αρχείο (μορφής Adobe PDF) μπορείτε να βρείτε τα θέματα των εξετάσεων 2007 για τα Ημερήσια ΤΕΕ στο μάθημα "Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί ΙΙ".

Θέματα Εξετάσεων 2007 - Ημερήσια ΤΕΕ - Οικοδομική 15-06-07

Στο συνημμένο αρχείο (μορφής Adobe PDF) μπορείτε να βρείτε τα θέματα των εξετάσεων 2007 για τα Ημερήσια ΤΕΕ στο μάθημα "Οικοδομική".

Θέματα Εξετάσεων 2007 - Ημερήσια ΤΕΕ - Ναυσιπλοΐα 14-06-07

Στο συνημμένο αρχείο (μορφής Adobe PDF) μπορείτε να βρείτε τα θέματα των εξετάσεων 2007 για τα Ημερήσια ΤΕΕ στο μάθημα "Ναυσιπλοΐα".

Θέματα Εξετάσεων 2007 - Ημερήσια ΤΕΕ - Στοιχεία Ειδικής Διατροφής 14-06-07

Στο συνημμένο αρχείο (μορφής Adobe PDF) μπορείτε να βρείτε τα θέματα των εξετάσεων 2007 για τα Ημερήσια ΤΕΕ στο μάθημα "Στοιχεία Ειδικής Διατροφής".

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία