Σχέδια μαθημάτων και φύλλα εργασίας Πληροφορικής Β' Γυμνασίου

Στα συνημμένα έγγραφα (μορφής Adobe .PDF και flipbook .exe) μπορείτε να βρείτε τα σχέδια μαθήματος και αντίστοιχα φύλλα εργασίας για όλες τις διδακτικές ενότητες της Πληροφορικής Β' Γυμνασίου.

Σχέδια μαθημάτων και φύλλα εργασίας Πληροφορικής Γ' Γυμνασίου

Στα συνημμένα έγγραφα (μορφής Adobe .PDF και flipbook .exe) μπορείτε να βρείτε τα σχέδια μαθήματος και αντίστοιχα φύλλα εργασίας για όλες τις διδακτικές ενότητες της Πληροφορικής Γ' Γυμνασίου.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής υπό την αιγίδα του ΥΠΔΒΜΘ

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει θέσει υπό την αιγίδα του το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα: «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής στο νέο σχολείο» που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής και το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. (http://pekap.blogspot.com/2010/11/5-b.html)

Επισυνάπτονται η αφίσα του συνεδρίου και η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΔΒΜΘ με την παράκληση για ανάρτηση στα sites των Περιφερειακών Διευθύνσεων, προς ενημέρωση των εκπ/κών ΠΕ19-20. Ακολουθεί απόσπασμα της εγκυκλίου υπενθυμίζοντας τις σχετικές ενέργειες που θα πρέπει να διεξαχθούν πριν τις 11/03/2011, από τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης των περιοχής ευθύνης σας.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 3 Απριλίου 2011 στα Ιωάννινα και μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:
1) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ19 – 20
2) Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 19-20
3) Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής
4) Οι Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ
5) Οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ
6) Τέσσερεις (04) εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ 19-20, ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας.

Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα επιλεγούν με κλήρωση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι, η οποία θα διενεργηθεί στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο, αναδιαμορφώνοντας το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Σχολικής Μονάδας, ώστε να μην παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία.
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.
Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης, Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι) τα ονόματα των συμμετεχόντων μέχρι 11-03-2011, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση μόνο για την έγκριση μετακίνησης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.
Εκ του ΔΣ της ΠΕΚΑΠ
www.pekap.gr

Προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς της νέας γρίπης

Με αφορμή την ήπια επανεμφάνιση της γρίπης Α(Η1Ν1)2009 σας αποστέλλουμε τις ακόλουθες οδηγίες με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσής της:

  • Αποφυγή της επαφής των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα.
  • Αποφυγή της κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό και άλλων προσωπικών αντικειμένων.
  • Συχνό πλύσιμο των χεριών.
  • Κάλυψη με χαρτομάντηλο του στόματος και της μύτης σε βήχα ή φτέρνισμα.
  • Συχνός αερισμός των αιθουσών.
  • Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/μαθήτρια εμφανίσει συμπτώματα γρίπης, να ειδοποιούνται άμεσα οι κηδεμόνες τους για να τους παραλάβουν από το σχολείο.
  • Όταν ένας μαθητής ή εκπαιδευτικός ασθενεί με υψηλό πυρετό και έχει συμπτώματα γρίπης πρέπει να παραμένει στο σπίτι.

Τέλος, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι "δεν κρίνεται σκόπιμη η αναστολή λειτουργίας των σχολείων καθώς και η επιδημιολογική καταγραφή των απουσιών."
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους μαθητές τους και τους εκπαιδευτικούς.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

8ο Συνέδριο ΕΕΕΠ‐ΔΤΠΕ ‐ «Το ψηφιακό σχολείο»

8ο Συνέδριο ΕΕΕΠ‐ΔΤΠΕ ‐ «Το ψηφιακό σχολείο»
Πολυχώρος «Απόλλων» Νομαρχίας Πειραιά ‐ 22 & 23 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση (Επιστημονικός Σύλλογος ‐ αρ. απόφ. αναγν. Πρωτοδικείου Αθηνών: 629/2004 ‐ http://www.eeep.gr) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για κατάθεση εργασιών και συμμετοχή τους μετά από κρίση, στο 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΕΠ‐ΔΤΠΕ ‐ με τίτλο «Το ψηφιακό σχολείο» ‐ ημερομηνίες πραγματοποίησής του: 22 & 23 Οκτωβρίου 2011, στον Πολυχώρο «Απόλλων», στον Πειραιά.

1. Στόχοι του Συνεδρίου:

· Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη

· Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

· Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρμογές Τ.Π.Ε. στο χώρο δράσης τους.

· Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, που θα αναδείξει σημεία θετικής αλλά και αρνητικής κριτικής, απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ.

2. Ποιους αφορά:

· Εκπαιδευτικούς Προδημοτικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

· Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. στην τάξη

· Φοιτητές προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς καθώς και υποψήφιους διδάκτορες του πεδίου των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

· Επιστήμονες με ενδιαφέρον στον τομέα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

· Φίλους της εκπαίδευσης με ενδιαφέροντα στις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση

3. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για συμμετοχή, θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή (μελών Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστημίων).

4. Θεματολογία συνεδρίου:

· Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση, στην προδημοτική εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια & στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

· Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διοικητική υποστήριξή της εκπαίδευσης.

· Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ

· Μελέτες και έρευνες, σχετικά με θέματα Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

· Εκπαιδευτικό λογισμικό

· Edutainment

· Εκπαιδευτικό Διαδίκτυο (Εκπαιδευτικές πύλες, ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης και εφαρμογές e-Learning, συνεργατική μάθηση, συνεργασίες σχολείων, μαθητών εκπαιδευτικών).

· Διαδικτυακά γνωστικά εργαλεία, σχολικές ιστοσελίδες: σχεδίαση δομής, περιεχομένου και εργαλείων, αξιολόγηση εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων

· Θέματα ασφάλειας του Διαδικτύου. Κοινωνικές και παιδαγωγικές επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου από τους νέους. Διαδίκτυο και παιδί

· Web 2.0, Blogs, Wikis & Εκπαίδευση

· Πνευματικά δικαιώματα και διαδίκτυο

· Χρήση του διαδικτύου στην επιμόρφωση κι εκπαίδευση από απόσταση.

· Άτυπη εκπαίδευση & Τ.Π.Ε.

· Εκπαιδευτική πολιτική & ΤΠΕ

· Εκπαιδευτική Ρομποτική

· Διαδραστικός πίνακας & διδασκαλία

· Ψηφιακή τάξη

· Μιντιακός γραμματισμός (Media Literacy)

5. Επιζητούμενες εργασίες:

· Εισηγήσεις

· Σύντομες ανακοινώσεις.

· Αναρτήσεις αφίσας.

· Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού.

6. Κρίσιμες ημερομηνίες:

· Ως την 1η Μαΐου 2011: Υποβολή ολοκληρωμένων κειμένων εργασιών για πρώτη κρίση.

· 22 & 23 Οκτωβρίου 2011 (Σαββατοκύριακο): Διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασίας, εγγραφής σύνεδρου, και άλλες πληροφορίες δίνονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: http://synedrio8.com & http://thedigitalschool.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Οργανωτική Επιτροπή: 210.9858645 (εργάσιμες μέρες, από 19.00 ως 20.00)

Παράλληλες συνεδριακές εκδηλώσεις:

α) Απονομή βραβείων του 3ου διαδικτυακού εκπαιδευτικού διαγωνισμού ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ: "Δημιουργήστε ψηφιακά, κατασκευάστε ένα website, γίνετε πρεσβευτές του τόπου σας".
β) Έκθεση προϊόντων κι υπηρεσιών εφαρμογών ΤΠΕ στην υπηρεσία της μάθησης

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2011

Η Οργανωτική Επιτροπή του 8ου Συνεδρίου ΕΕΕΠ‐ΔΤΠΕ: «Το ψηφιακό σχολείο»

http://thedigitalschool.gr

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Καθώς η ημερομηνία διεξαγωγής του «7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» πλησιάζει, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στον ιστότοπο του Συνεδρίου (www.7sefepet.gr) και συγκεκριμένα στα «Περιεχόμενα», έχουν αναρτηθεί πλέον αναλυτικές πληροφορίες για τις συνεδρίες που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν για τους εκπαιδευτικούς, τα συμπόσια και τις προσκεκλημένες ομιλίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς σας, ώστε να ανατρέξουν στον ιστότοπο και να ενημερωθούν για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Ακόμη, στον ιστότοπο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν πληροφορίες για την μετακίνηση και τη διαμονή τους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Εκ μέρους της Οργανωτικής επιτροπής

Γιώργος Παπαγεωργίου

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής Σεμιναρίου Εικαστικών

Παρακαλώ να ενημερωθούν οι καθηγητές των Εικαστικών μαθημάτων (Π.Ε.08)
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσσηνίας ότι η ημερομηνία πραγματοποίησης του
σεμιναρίου με θέμα «Η ανάρτηση του βιβλίου της Ιστορίας της Τέχνης (Γ΄ Λυκείου βιβλίο μαθητή)
στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και οργάνωση μαθημάτων Τέχνης σε Power Point »,
τροποποιείται λόγω απεργίας.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί
τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου, ώρα 12:00-14:00, στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, (τηλ. 2721022579),
Ευχαριστώ

Η Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Εικαστικών Μαθημάτων ( ΠΕ08)

Ολγα Ζιρώ.

Βραβείο Καθηγητή Γερμανικών 2011

Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο του Υπ.Εξ. (Διεύθυνση Ε1), με αρ. Πρ. Φ. 4246.53/1/ΑΣ96/26.1.11 και συνημμένα τη Ρηματική Διακοίνωση Αρ. 3/11/20.1.11 της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, με την οποία προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την απονομή «Βραβείου Καθηγητή Γερμανικών 2011».
Συνοδευτικά σας αποστέλλουμε το έντυπο προκήρυξης του διαγωνισμού και το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας (στα Γερμανικά και στα Ελληνικά) και παρακαλούμε τα παραπάνω έγγραφα να αποσταλούν σε όλα τα δημόσια Λύκεια, Γυμνάσια και Δημοτικά, όπου διδάσκεται η γερμανική γλώσσα.
Η αίτηση για κάθε υποψήφιο καθηγητή γερμανικής γλώσσας θα πρέπει να συμπληρωθεί από το Διευθυντή του σχολείου ή άλλο πρόσωπο και να σταλεί απευθείας στη Γερμανική Πρεσβεία, με την υπογραφή του Διευθυντή του σχολείου, το αργότερο μέχρι τις 08.04.2011.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Μορφωτικό Τμήμα της Γερμανικής Πρεσβείας ή να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα www.athen.diplo.de.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ

Προκύρηξη Διαγωνισμών 2011 του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ/ "Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου"

Σας γνωρίζουμε ότι ο "Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου", στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, στις 2 Απριλίου, προκηρύσσει τον ετήσιο Διαγωνισμό 2011, με σκοπό την απονομή βραβείων για τη συγγραφή και εικονογράφηση λογοτεχνικών βιβλίων για παιδιά.
Οι οδηγίες του διαγωνισμού καθώς και οι προτεινόμενες κατηγορίες βράβευσης περιγράφονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και μπορούν να λάβουν μέρος εκπαιδευτικοί, σχολικές μονάδες και σχολικά-μαθητικά έντυπα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ κλ. ΠΕΟ4

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τον Υπεύθυνο του σχολικού εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών, καθώς και τους καθηγητές του σχολείου σας, που διδάσκουν Φυσική στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου, ότι την Τρίτη 15-02-2011 και ώρα 11:30 - 13:30, θα πραγματοποιηθούν στο ΕΚΦΕ:

1. Εργαστηριακή άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου με θέμα «Ο νόμος του Ohm»
2. Εργαστηριακή άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου με θέμα «Σύνδεση αντιστατών σε σειρά»
3. Εργαστηριακή άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου με θέμα «Παράλληλη Σύνδεση Αντιστατών»
4. Εργαστηριακή άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου με θέμα «Διακοπή και βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα»

Οι μετέχοντες θα εργαστούν σε ομάδες και θα εξασκηθούν στις προτεινόμενες εργαστηριακές δραστηριότητες.

Η δαπάνη μετακίνησης δεν καλύπτεται από την υπηρεσία. Όσοι συνάδελφοι εκτός Καλαμάτας επιθυμούν να προσέλθουν θα μετακινηθούν με δικά τους έξοδα.

Εκτός από τις εργαστηριακές δραστηριότητες θα πραγματοποιήσουμε και την κοπή βασιλόπιττας του Ε.Κ.Φ.Ε. Μεσσηνίας.
Καλαμάτα 10/02/2011

Η Σχολική Σύμβουλος
Αικ. Σιώρη
Ο Διευθυντής
Δ.Ε. Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας
Κων/νος Βασιλόπουλος
Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία