Φορείς και Κ.Α.Ε.

  Αιτιολογία Φορέας Κ.Α.Ε.
1. Εκπαιδευτικές άδειες 182 0282
2. Αποζημίωση αργιών 182 0512
3. Πανελλαδικές εξετάσεις  Γ' Λυκείου 182 0515
4. Υπερωρίες μονίμων και αναπληρωτών 182 0516
5. Ωρομίσθιοι 182 0517
6. Οδοιπορικά και εκτός έδρας 182 0711
7. Εκδρομές 182 0711

Θέματα Εξετάσεων 2007 - Ημερήσια Λύκεια - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Όλες οι Κατευθύνσεις 02-06-07

Στο συνημμένο αρχείο (μορφής Adobe PDF) μπορείτε να βρείτε τα θέματα των εξετάσεων 2007 για τα Ημερήσια Λύκεια στο μάθημα "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" όλων των Κατευθύνσεων.

Θέματα Εξετάσεων 2007 - Εσπερινά Λύκεια - Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης 01-06-07

Στο συνημμένο αρχείο (μορφής Adobe PDF) μπορείτε να βρείτε τα θέματα των εξετάσεων 2007 για τα Εσπερινά Λύκεια στο μάθημα "Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης".

Θέματα Εξετάσεων 2007 - Εσπερινά Λύκεια - Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 01-06-07

Στο συνημμένο αρχείο (μορφής Adobe PDF) μπορείτε να βρείτε τα θέματα των εξετάσεων 2007 για τα Εσπερινά Λύκεια στο μάθημα "Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης".

Θέματα Εξετάσεων 2007 - Εσπερινά Λύκεια - Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 01-06-07

Στο συνημμένο αρχείο (μορφής Adobe PDF) μπορείτε να βρείτε τα θέματα των εξετάσεων 2007 για τα Εσπερινά Λύκεια στο μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης".

Θέματα Εξετάσεων 2007 - Εσπερινά Λύκεια - Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 01-06-07

Στο συνημμένο αρχείο (μορφής Adobe PDF) μπορείτε να βρείτε τα θέματα των εξετάσεων 2007 για τα Εσπερινά Λύκεια στο μάθημα "Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης".

Θέματα Εξετάσεων 2007 - Ημερήσια Λύκεια - Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 31-05-07

Στο συνημμένο αρχείο (μορφής Adobe PDF) μπορείτε να βρείτε τα θέματα των εξετάσεων 2007 για τα Ημερήσια Λύκεια στο μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης".

Θέματα Εξετάσεων 2007 - Ημερήσια Λύκεια - Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 31-05-07

Στο συνημμένο αρχείο (μορφής Adobe PDF) μπορείτε να βρείτε τα θέματα των εξετάσεων 2007 για τα Ημερήσια Λύκεια στο μάθημα "Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης".

Θέματα Εξετάσεων 2007 - Ημερήσια Λύκεια - Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης 31-05-07

Στο συνημμένο αρχείο (μορφής Adobe PDF) μπορείτε να βρείτε τα θέματα των εξετάσεων 2007 για τα Ημερήσια Λύκεια στο μάθημα "Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης".

Θέματα Εξετάσεων 2007 - Ημερήσια Λύκεια - Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης 31-05-07

Στο συνημμένο αρχείο (μορφής Adobe PDF) μπορείτε να βρείτε τα θέματα των εξετάσεων 2007 για τα Ημερήσια Λύκεια στο μάθημα "Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης".

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία