Εκτέλεση Προϋπολογισμού

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2020

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΨΑΠΘ46ΜΤΛΗ-3ΨΜ (2).pdf550.79 KB

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2020

ΣυνημμένοΜέγεθος
9ΑΙΣ46ΜΤΛΗ-Γ1Φ.pdf552.09 KB