Ειδήσεις

Ιστότοπος Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΜεσσηνίαςΚαλωσήλθατε στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας.

Διεύθυνση:  Διοικητήριο Καλαμάτας (Ψαρών 15), 6ος Οροφος,  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24131

Τηλέφωνα: 2721095815 , 2721094918     Ηλεκτρονική Αλληλογραφία: mail(παπάκι)dide.mes.sch.gr     webadmin(παπάκι)dide.mes.sch.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Β' ΦΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Παρακαλούμε μέχρι αύριο (Τετάρτη 23/09/2020) το μεσημέρι και ώρα 13:00 να συμπληρώσετε την αίτηση τοποθέτησης και να την στείλετε στη Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας, ώστε να τοποθετηθείτε για να αναλάβετε υπηρεσία όπως αναγράφεται στις αποφάσεις πρόσληψης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Καλούνται οι αναπληρωτές Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής να κάνουν εκ νέου αίτηση για τοποθέτηση στα επικαιροποιημένα κενά που υπάρχουν στις δύο καταστάσεις με τα κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής που επισυνάπτονται.

Στα κενά Γενικής Παιδείας υπάρχουν κάποια που είναι γραμμένα με έντονη και υπογραμμισμένη γραφή.

Αυτά τα κενά έχουν κριθεί σε άμεση προτεραιότητα σύμφωνα με την Υ.Α. 3344/Β΄/10-08-2020 και θα καλυφθούν άμεσα σε αυτή τη φάση τοποθετήσεων.

Επισυνάπτεται αίτηση που πρέπει να συμπληρώσετε και να στείλετε στη Δ.Δ.Ε. μέχρι την Παρασκευή 11/09/2020 και ώρα 10 το πρωί. Η προθεσμία είναι αυστηρή διότι στις 11 το πρωί της ίδιας ημέρας (Παρασκευή) θα γίνουν οι τοποθετήσεις.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υποδιευθυντών-Υπεύθυνου Τομέα (Γ.ΓΑΡΓ-4ΕΠΑΛ-ΕΝΕΕΓΥΛ-1ΕΚ)

1. 4197 (03-09-2020) Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υποδιευθυντών-Υπεύθυνου Τομέα (Γ.ΓΑΡΓ-4ΕΠΑΛ-ΕΝΕΕΓΥΛ-1ΕΚ)__6Ρ8Ξ46ΜΤΛΗ-ΓΒΟ
2. Ν. 4547_2018_ΦΕΚ_102_τ.Α
3. ΦΕΚ 4412_τ.Β_3-10-2018 (Φ.361.22_39_159796_Ε3_26-09-2018)
4. Φ.361.22_36_140338_Ε3_ (29-08-2018) Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4547-2018 (Α΄ 102)
5. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΔΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία