Μεταθέσεις ΠΥΣΔΕ

Εγκύκλιος Μεταθέσεων 2008-2009

Στα συνημμένα έγγραφα μπορείτε να βρείτε την εγκύκλιο μεταθέσεων για το σχολικό έτος 2008-2009 και τα σχετικά έγγραφα.

Αναλυτικότερα μπορείτε να βρείτε τα έντυπα:
1. Εγκύκλιος μεταθέσεων (μορφής microsoft word).
2. Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης (μορφής microsoft word).
3. Αίτηση ΚΕΔΔΥ (μορφής microsoft word).
4. Αίτηση ΣΜΑΕ (μορφής microsoft word).
5. Αίτηση Πειραματικών 2008-2009 (μορφής microsoft word).
6. Αίτηση μετάθεσης Μουσικών (μορφής microsoft word).
7. Αίτηση μετάθεσης Καλλιτεχνικών (μορφής microsoft word).
8. Έντυπο αίτησης μετάθεσης Διαπολιτισμικών (μορφής microsoft word).

Συγκεντρωτικός Πίνακας Τοποθετήσεων Αποσπάσεων Διαθέσεων

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Excel) μπορείτε να βρείτε πίνακα με τις αποσπάσεις, διαθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο Νομό Μεσσηνίας για το σχολικό έτος 2008-2009.

Πίνακας Τοποθέτησης Αναπληρωτών

Στο συνημμένο πίνακα, μορφής Microsoft Excel μπορείτε να βρείτε Πίνακα Τοποθέτησης Αναπληρωτών.

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Μεσσηνίας

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Word) μπορείτε να βρείτε έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με θέμα: "Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών". Στο έγγραφο υπάρχουν οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών στο Νομό Μεσσηνίας καθώς και τα ονόματα των εκπαιδευτικών που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία