Μεταθέσεις ΠΥΣΔΕ

Μόρια Μεταθέσεων

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Excel) μπορείτε να βρείτε τα μόρια μεταθέσεων.

Μεταθέσεις 2010

Στα ακόλουθα έγγραφα (μορφής Microsoft Word) μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις μεταθέσεων του Νομού μεσσηνίας στις εξής κατηγορίες:

1. Μεταθέσεις μουσικών σχολείων νομού 2009-2010.
2. Μεταθέσεις πειραματικών σχολείων νομού 2009-2010.
3. Μεταθέσεις ΣΜΕΑ νομού 2009-2010.
4. Μεταθέσεις σχολείων νομού 2009-2010.

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών στο Νομό Μεσσηνίας - Ανακοινοποίηση στο Ορθό

Στο συνημμένο έγγραφο, μορφής Microsoft Word, μπορείτε να βρείτε τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο Νομό Μεσσηνίας για το έτος 2009.

Μόρια Βελτιώσεων (Ενημερωμένο)

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Excel) μπορείτε να βρείτε τα μόρια βελτιώσεων εκπαιδευτικών του νομού Μεσσηνίας.

Μόρια Μεταθέσεων

Στο συνημμένο κείμενο (μορφής Microsoft Excel) μπορείτε να βρείτε τα μόρια μεταθέσεων εκπαιδευτικών του νομού Μεσσηνίας.

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία