Μεταθέσεις ΠΥΣΔΕ

Μεταθέσεις - Προσωρινοί πίνακες

Στα συνημμένα θα βρείτε τους πίνακες με τις μεταθέσεις. Η προθεσμία για υποβολή ενστάσεων είναι από 14-12-2020 έως 18-12-2020 και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το αρμόδιο ΠΥΣΔΕ.

Μόρια Μεταθέσεων

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Excel) μπορείτε να βρείτε τα μόρια μεταθέσεων.

Μεταθέσεις 2010

Στα ακόλουθα έγγραφα (μορφής Microsoft Word) μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις μεταθέσεων του Νομού μεσσηνίας στις εξής κατηγορίες:

1. Μεταθέσεις μουσικών σχολείων νομού 2009-2010.
2. Μεταθέσεις πειραματικών σχολείων νομού 2009-2010.
3. Μεταθέσεις ΣΜΕΑ νομού 2009-2010.
4. Μεταθέσεις σχολείων νομού 2009-2010.

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών στο Νομό Μεσσηνίας - Ανακοινοποίηση στο Ορθό

Στο συνημμένο έγγραφο, μορφής Microsoft Word, μπορείτε να βρείτε τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο Νομό Μεσσηνίας για το έτος 2009.

Μόρια Βελτιώσεων (Ενημερωμένο)

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Excel) μπορείτε να βρείτε τα μόρια βελτιώσεων εκπαιδευτικών του νομού Μεσσηνίας.

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία