Αποσπάσεις - Διαθέσεις ΠΥΣΔΕ

Συγκεντρωτικός Πίνακας Τοποθετήσεων 2011-2012

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Excel) μπορείτε να βρείτε συγκεντρωτικό πίνακα τοποθετήσεων ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2011-2012.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Τοποθετήσεων 2011-2012

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Excel) μπορείτε να βρείτε συγκεντρωτικό πίνακα τοποθετήσεων ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2011-2012.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Τοποθετήσεων 2011-2012

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Excel) μπορείτε να βρείτε συγκεντρωτικό πίνακα τοποθετήσεων ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2011-2012.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Τοποθετήσεων 2011-2012

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Excel) μπορείτε να βρείτε συγκεντρωτικό πίνακα τοποθετήσεων ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2011-2012.

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία