Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Δ' ΦΑΣΗ

Οι αναπληρωτές που πρόκειται να προσληφθούν στην Δ΄ φάση και έχουν ανακοινωθεί τα ονόματά τους στα επισυναπτόμενα αρχεία excel πρέπει να κάνουν αίτηση για να τοποθετηθούν σε λειτουργικά κενά. Σας κοινοποιούμε τα λειτουργικά κενά κατά κατηγορία και κατά κλάδο και την αίτηση για τοποθέτηση. Συμπληρώστε την αίτηση και στείλτε την στη Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας mail@dide.mes.sch.gr μέχρι το μεσημέρι (12:00) της Πέμπτης 07/01/2021.

Κωνσταντόπουλος Βασίλης

Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας

Τηλ. 2721095814

12th Conference on Informatics in Education-Η Πληροφορική στην εκπαίδευση

12th CIE2020 ( http://events.di.ionio.gr/cie )

Διαδικτυακά

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (έδρα), 17-18 Οκτωβρίου 2020

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου

Πειραιώς, το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και σε συνεργασία με

την ΕΠΥ. Τελεί υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου βρίσκεται εδώ

Περιλαμβάνει πληθώρα Άρθρων, Εργαστηρίων και Ομιλιών

για Πληροφορικούς αλλά και τις άλλες ειδικότητες

Εστιάζεται στην Πληροφορική και Εκπαίδευση, αλλά και στις ΤΠΕ, την Καινοτομία και

τις Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως STEM, Physical Computing & Ρομποτική, κ.ά.

με ύπαρξη κώδικα.

Καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής Εκπαίδευσης -Δευτεροβάθμια (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.,

Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και τη μη τυπική Εκπαίδευση

Προσκαλεί τους Πληροφορικούς, αλλά και όλες τις ειδικότητες.

Τα άρθρα, δημοσιεύονται:

α) Στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου με ISBN, που αναρτώνται

στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου, παρέχοντας την ευχέρεια για online

ανεύρεση των άρθρων διαχρονικά.

β) Στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό European Journal of

Engineering Research and Science -EJERS (δυνατότητα).

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου γίνεται Διαδικτυακά, μέσω live streaming για τα Άρθρα

Πειραιάς, 1 Οκτωβρίου 2020

Η Οργανωτική Επιτροπή

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία