Έγγραφα Περιφερειακής Διεύθυνσης Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Απόφαση λειτουργίας τμημάτων Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης

Σας ενημερώνουμε ότι αποφασίστηκε η λειτουργία τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης στα ΕΠΑ.Λ. / Ε.Κ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου για κάθε τμήμα έχει συμπεριληφθεί ο χώρος διεξαγωγής, η ειδικότητα του Π.Π.Π., το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του επόπτη, η κατανομή των ωρών στους επιμορφωτές, καθώς και τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων αποφοίτων των τμημάτων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας». Η έναρξη λειτουργίας των τμημάτων του Π.Π.Π. θα γίνει τη Δευτέρα 24/05/2021 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 01/06/2021. Το Π.Π.Π. έχει διάρκεια 35 ωρών και διδάσκονται 5 διδακτικές ώρες για 7 ημέρες. Ενημερωθείτε λεπτομερώς από το συνημμένο έγγραφο με την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου.

Aπόσπαση εκπ/κών κλάδου ΠΕ78, για το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περ. Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

H Περιφερειακή Δ/ντρια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78, που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής Σχολής – Τμήμα Νομικό) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, με απόσπαση για τρία (3) σχολικά έτη από 01/09/2021 μέχρι 31/08/2024, να υποβάλλουν σχετική αίτηση, από 17/05/2021 έως και 28/05/2021, στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ή στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά, οι οποίες στη συνέχεια θα τις διαβιβάσουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. Διαβάστε αναλυτικά τη σχετική προκήρυξη.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2012-2013

Στα συνημμένα έγγραφα μπορείτε να βρείτε:
1. Εγκύκλιο αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ.
2. Αίτηση ΕΕΠ
3. Αίτηση ΕΒΠ
4. Διευκρινήσεις

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών/τριών και των αντίστοιχων συνοδών τους στο Ευρωκοινοβούλιο.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος EUROSCOLA, η Περιφερειακή Δ/νση Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό (κλειστές προσφορές), προκειμένου να επιλέξει την προσφορότερη λύση για τη μεταφορά 24 επιλεγέντων μαθητών/τριών και των 2 αντίστοιχων συνοδών τους στο Ευρωκοινοβούλιο από 23 μέχρι και 25/11/2011.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 6642/16-08-2011 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντη Π.Ε και Δ.Ε. Πελοποννήσου με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ν. Μεσσηνίας» και παρακαλούνται οι καθηγητές που είναι υπηρεσία στα σχολεία την Πέμπτη 18-08-2011 να ενημερώσουν τους καθηγητές που ανήκουν οργανικά στο σχολείο και αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τελικοί πινάκες υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ και ΕΒΠ 2011-2012

Σας διαβιβάζουμε τους τελικούς πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της Περιφέρειάς μας και παρακαλούμε για την άμεση ανάρτησή τους στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας σας.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Π. & Δ. Εκπαίδευσης Πελοποννήσσου

Πέτρος Δ. Μισθός

Διευκρινήσεις σχετικά με την τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 6496/3-8-2011 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π.&Δ. Εκπ/σης Πελοποννήσου και το αριθμ. 87928/2-8-2011 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ για ενημέρωση των υποψήφιων Δ/ντών σχολείων. Παρακαλούνται οι καθηγητές που είναι σε υπηρεσία την Πέμπτη 4-8-2011 να ενημερώσουν αυθημερόν τους υποψήφιους Δ/ντές που ανήκουν στο σχολείο τους και να τους γνωστοποιήσουν το περιεχόμενο αυτών των εγγράφων.

Ο Διευθυντής
Διεύθυνσης Δ. Ε. Μεσσηνίας

Kωνσταντίνος Βασιλόπουλος

Προσωρινοί πινάκες υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ και ΕΒΠ 2011-2012

Σας διαβιβάζουμε τους προσωρινούς πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της Περιφέρειάς μας και παρακαλούμε για την άμεση ανάρτησή τους στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας σας.
Επίσης σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης είναι επτά (7) εργάσιμες ημέρες.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Π. & Δ. Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Πέτρος Δ. Μισθός

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία