Έγγραφα για σχολεία από ΥΠΕΠΘ

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση - ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

Στον παρακάτω σύνδεσμο οι εκαιδευτικοί μπορούν να βρουν αναλυτικές οδηγίες υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση - ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία