Έγγραφα για σχολεία από ΥΠΕΠΘ

Πρόσκληση για ένταξη στους πίνακες, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14, ΤΕ16 και εμπειροτεχνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14, ΤΕ16 και εμπειροτεχνών, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Αίτηση απόσπασης – προσωρινής τοποθέτησης για το σχολικό έτος 2012-2013

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ καθώς και για προσωρινή τοποθέτηση.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.Κα.Π.) και το τοπικό παράρτημα Αχαΐας οργανώνει το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, με θέμα «Πληροφορική και νέο σχολείο» από 30 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.upatras.gr/maps/).

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία