Υπουργικές Αποφάσεις

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ 783/τ.Β΄/10-3-2020 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ,ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΦΡΟΝΙΤΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ 11-3-2020 ΕΩΣ 24-3-2020.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Στα συνημμένα έγγραφα (μορφής Microsoft Word) μπορείτε να βρείτε:
1. Διαβιβαστικό Αναλυτικού Πρόγραμματος Σπουδών ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Στα συνημμένα έγγραφα (μορφής Microsoft Word) μπορείτε να βρείτε:

1. Υπουργική απόφαση με θέμα: "Εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης και καθορισμού των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση των σχολικών μονάδων για τον ορισμό τους ως ΠΠΣ".

2. Υπουργική απόφαση με θέμα: "Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και διαδικασίας σύνδεσης των σχολικών μονάδων Π.Π.Σ. με φορείς".

3. Εγκύκλιο με θέμα : "Αναλυτική μοριοδότηση πειραματικών σχολείων".

Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης Απόδοσης Δεύτερης Ειδικότητας

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 Απόφαση της Υπουργού ΠΔΒΜΘ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1811 τ. Β΄ στις 11-8-2011, με την οποία ορίστηκαν τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης της δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Για θέματα αναθέσεων μαθημάτων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης (Τμήμα Δ΄) (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3443010-3011).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Word) μπορείτε να βρείτε απόφαση που αφορά σε "Συμπληρωματικές Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας -Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2011-2012"

Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.

Στα συνημμένα έγγραφα μπορείτε να βρείτε:
1. Προκύρηξη στελέχωσης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
2. Την υπουργική απόφαση που αφορά στην στελέχωση των ΚΠΕ.

Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων &Δ' Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Στα συνημμένα έγγραφα μπορείτε να βρείτε:
1. Διαβιβαστικό εγγράφου (Μορφής Microsoft Word 2007).
2. Έγγραφο που καθορίζει την εξεταστέα– διδακτέα ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων & Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Μορφής Adobe PDF).

Συμπληρωματικοί διορισμοί εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 [Γερμανικής Γλώσσας], από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2006

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Adobe PDF) μπορείτε να βρείτε υπουργική απόφαση που αφορά συμπληρωματικούς διορισμούς εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 [Γερμανικής Γλώσσας], από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2006.

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων μέχρι και την Παρασκευή 24-9-2010.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία