Δήλωση Self Tests

Για να δηλώσετε τα self test σας, χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο που ακολουθεί, που παραπέμπει στην υπο κατασκευή, νέα ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας:
ΔΗΛΩΣΗ self test