Ενημέρωση εμβολιασμών

Ημερομηνία γέννησης τελευταίας/τελευταίου εκπαιδευτικού που εμβολιάστηκε:

06/08/1964 στο Κ. Υ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ