ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Γ' ΦΑΣΗΣ

Οι αναπληρωτές Γ φάσης που τοποθετήθηκαν πρέπει να παρουσιαστούν στο σχολείο που τοποθετήθηκαν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.