Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ86 για το Κρατικό Πιστοποιητικό πληροφορικής