Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκδρομή του Γυμνασίου Πύλου