Πρόσωπα - Καθήκοντα ΚΕΔΔΥ Νομού Μεσσηνίας

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Σαραβελάκης Κωνσταντίνος

(ΠΕ70)

2721361228 mail@kday.mes.sch.gr

Διοικητήριο 2ος Οροφος

Γρ. 225

Γρ. 228-230 

24100 Καλαμάτα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Βαρελοπούλου Αικατερίνη

(ΠΕ70)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κωτσάκη Ελένη

(ΠΕ23)

Μαγουλά Ολυμπία

(ΠΕ23)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Λυμπεροπούλου Μαρία

(Γραμματεία)