ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Γ' ΦΑΣΗΣ

Οι αναπληρωτές Γ φάσης που τοποθετήθηκαν πρέπει να παρουσιαστούν στο σχολείο που τοποθετήθηκαν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Γ΄ ΦΆΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Παρακαλούμε μέχρι την Πέμπτη 08/10/2020 και ώρα 12 το μεσημέρι να συμπληρώσετε την αίτηση τοποθέτησης και να την στείλετε στη Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας ώστε να τοποθετηθείτε για να αναλάβετε υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης όπως αναγράφεται στις αποφάσεις πρόσληψης.

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία