Διπλωματική εργασία του Ρούσση Ραφαήλ

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφή Microsoft Word) μπορείτε να βρείτε τη Διπλωματική εργασία του Ρούσση Ραφαήλ με θέμα:

Απόψεις των Εκπαιδευτικών για τη Σχέση Εσωτερικής Συλλογικής Αξιολόγησης με Διαστάσεις Αποδοτικότητας Σχολικής Μονάδας. Η Περίπτωση του Νομού Μεσσηνίας.

Αποτελεσματική διδασκαλία - Η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης και η υποστήριξη του Ρούσση Ραφαήλ

Μέσω αυτής της εργασίας θέλω να εκφράσω τον προβληματισμό μου α)για το αν επαρκούν τα διαθέσιμα θεωρητικά μοντέλα μάθησης και διδασκαλίας και ειδικότερα για τη σχέση ανάμεσα στις θεωρητικές περιγραφές και στις πρακτικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται μέσα στην τάξη, β)να προσθέσω μια προσπάθεια διείσδυσης σε ένα ζήτημα που αναμφίβολα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και γ) να υποστηρίξω ότι η κοινωνιοπολιτισμική προσέγγιση προσφέρει τη καλύτερη δυνατή βάση για την ανάπτυξη ενός εννοιολογικού πλαισίου για την κατανόηση της μάθησης και της διδασκαλίας μέσα στην τάξη.

Ρούσσης Ραφαήλ

Στο Συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Word) μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της εργασίας.

Διαδικτυακή τοποθεσία Παντελή Μπαζάνου

Κάντε κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε στον ιστοτόπο του εκπαιδευτικού Παντελή Μπαζάνου που περιέχει χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό.

http://users.mes.sch.gr/pbazanos/

Πρότυπο βιβλίο Τεχνολογίας Επικοινωνιών Β' Λυκείου του Δημήτρη Βεργόπουλου

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφή Microsoft Word) μπορείτε να βρείτε μια εργασία του Δημήτρη Βεργόπουλου με τίτλο:

Πρότυπο βιβλίο Τεχνολογίας Επικοινωνιών Β' Λυκείου.

Η συμβολή του κοινωνιολόγου στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία των Χαρίκλεια Σκιά, Κυβελέα Νίκης

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφή Microsoft Word) θα βρείτε την εργασία των Χαρίκλεια Σκιά, Κυβελέα Νίκης με τίτλο:

Η συμβολή του κοινωνιολόγου στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία.

Διερεύνηση των αντιλήψεων των αλλοδαπών μαθητών των Χαρίκλειας Σκιά, Νίκης Κυβελέα και Πετρόπουλου Παναγιώτη

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφή Microsoft Word) μπορείτε να βρείτε εργασία των Χαρίκλειας Σκιά, Νίκης Κυβελέα και Πετρόπουλου Παναγιώτη με τίτλο:

Διερεύνηση των αντιλήψεων των αλλοδαπών μαθητών.

Αποτελεσματική διδασκαλία - Η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης και η υποστήριξη του Ρούσση Ραφαήλ

Στο συνημμένο έγγραφο μπορείτε να βρείτε την εργασία του Ρούσση Ραφαήλ με τίτλο: Αποτελεσματική διδασκαλία - Η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης και η υποστήριξη.

Μαθησιακά επεισόδια και παραγωγή εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού από ομάδες ενηλίκων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Στο συνημμένο έγγραφο (μορφής Microsoft Word) μπορείτε να βρείτε την εργασία με τίτλο:

Μαθησιακά επεισόδια και παραγωγή εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού από ομάδες ενηλίκων μεταπτυχιακών φοιτητών Ένα πείραμα για εφαρμογή στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, του Κάστανου Νικόλαου, που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Η Παιδαγωγική Σχέση" στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών (25-28 Νοεμβρίου 2004)

 

Οι υπηρεσίες του Διαδικτύου ως εκπαιδευτικά εργαλεία για την από απόσταση συμπληρωματική εκπαίδευση αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι

Οι υπηρεσίες του Διαδικτύου ως εκπαιδευτικά εργαλεία για την από απόσταση συμπληρωματική εκπαίδευση αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., των Δρ. Διονυσία – Πηνελόπη Ν. Κοντονή, Παναγιώτη Ν. Πετρόπουλου, παρουσιάστηκε στο "1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση" (Πάτρα, 25-27 Μαΐου 2001).
http://www.eap.gr/news/EXAGGELIA_SYNEDRIOU/synedrio/html/sect6/1.htm

Λήγοντες για Ολυμπιάδες - Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν

Στο συνημμένο έγγραφο του Word, ο Δημήτρης Βεργόπουλος παρουσιάζει μερικές ενδιαφέρουσες ιδιότητες των δυνάμεων των ακεραίων αριθμών.

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία