ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-20 (Ε΄ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ).

1o ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ_ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

2o ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ_ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2o ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ_ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2o ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ_ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

2o ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ_ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

(ΠΕ23&30) ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοινοποιείται στο ορθό η αριθ. πρωτ. 169863/E4/15-12-2020 (ΑΔΑ: 63ΟΩ46ΜΤΛΗ-Ξ3Β) ειδική πρόσκληση μόνο ως προς τον πίνακα που αποτελεί το Παράρτημα Ι: Ομάδες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δείτε τα συνημμένα έγγραφα.

Μεταθέσεις - Προσωρινοί πίνακες

Στα συνημμένα θα βρείτε τους πίνακες με τις μεταθέσεις. Η προθεσμία για υποβολή ενστάσεων είναι από 14-12-2020 έως 18-12-2020 και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το αρμόδιο ΠΥΣΔΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, σχετικά με την καταχώριση των Αιτήσεων-Δηλώσεων μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2021, διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

1. Με το από 30-11-2020 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης των μαθητών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις σχολικές μονάδες, για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021.

2. Μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ολοκληρώσουν την παραλαβή όλων των παραπάνω Α-Δ στο ΠΣ myschool.

3. Με νεότερη οδηγία οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσέλθουν και να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων των Αιτήσεων Δηλώσεών τους.

Παρακαλούμε να αποσταλεί το παρόν μήνυμα σε όλα τα Λύκεια (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) αρμοδιότητας σας.

Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία