ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2018

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Δ.Ε. ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. Φ251/64901/Α5/24-04-2018
(ΑΔΑ:68ΠΥ4653ΠΣ-ΚΞ4) ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019" ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ.

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία