ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Σας κοινοποιούμε την με αριθμ. πρωτ. 99231/Ε1/24-7-2020 (ΦΕΚ 26/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/27.7.2020, ΑΔΑ: ΩΛΒΧ46ΜΤΛΗ-3Υ4) ) Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 937, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1170 και Γ΄ 908, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1171), για ενημέρωσή σας.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) από την Τρίτη 28 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 (υπ’αριθμ. 100541/Ε1/28.7.2020, ΑΔΑ: Ψ5ΚΡ46ΜΤΛΗ-ΞΒ4 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, επισυνάπτεται).

ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΦΟΊΤΗΣΗΣ

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα παρακάτω Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια δεν είχαν καταχωρίσει αποτέλεσμα φοίτησης στο ΠΣ myschool, μέχρι την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.30. Παρακαλούμε να ενημερώσετε τις εν λόγω σχολικές μονάδες προκειμένου να προβούν σε διορθώσεις.

ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΤΑΞΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

1

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

A ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε: α. για τα ΓΕΛ τηλ. 2103443911 (helpdesk), 2103443273, email egelhelp@minedu.gov.gr, β. για τα ΕΠΑ.Λ. τηλ. 2103443913 (helpdesk), 2103442231, email e-epal@minedu.gov.gr

Εκ των Διευθύνσεων Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

6ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο eTwinning

6ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο eTwinning

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

3, 4, 5 Ιουλίου 2020 διαδικτυακά

Δικτυακός τόπος: http://www.etwinning.gr/conf2019

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 3, 4, 5 Ιουλίου 2020 διαδικτυακά. Για να εγγραφείτε στο συνέδριο συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής.

To Πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στο http://www.etwinning.gr/conf2019program

Το συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά στο σύνδεσμο: http://www.etwinning.gr/conf2019live
Για την παρακολούθηση των workshops θα σταλεί προσωπικό μήνυμα στους 40 πρώτους που έχουν κάνει εγγραφή στην παραπάνω φόρμα εγγραφής.

Επικοινωνία: etwinning@sch.gr

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία