Χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών - Αιτήσεις για τοποθέτηση (Ορθή Επανάληψη)

Αφορά την προσθήκη μιας υπεραριθμίας ΠΕ04.04 και τη διαγραφή ενός κενού ΠΕ02 στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας.

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία