Ημέρα

Key 1

ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΦΟΊΤΗΣΗΣΚατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα παρακάτω Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια δεν είχαν καταχωρίσει αποτέλεσμα φοίτησης στο ΠΣ myschool, μέχρι την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.30. Παρακαλούμε να ενημερώσετε τις εν λόγω σχολικές μονάδες προκειμένου να προβούν σε διορθώσεις.

ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΤΑΞΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

1

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

A ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε: α. για τα ΓΕΛ τηλ. 2103443911 (helpdesk), 2103443273, email egelhelp@minedu.gov.gr, β. για τα ΕΠΑ.Λ. τηλ. 2103443913 (helpdesk), 2103442231, email e-epal@minedu.gov.gr

Εκ των Διευθύνσεων Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης