Ημέρα

Key 1

Informatics in Education Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση 12th CIE2020 Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 16-18 ΟκτΠανεπιστήμιο Πειραιώς, 16-18 Οκτωβρίου 2020

Το 12th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, διοργανώνεται από τα Τμήματα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την Ελληνική εταιρία επιστημόνων και επαγγελματιών Πληροφορικής και επικοινωνιών -
Greek Computer Society (ΕΠΥ) και τελεί υπό την Αιγίδα του ΥΠΑΙΘ.

· Θεματολογία: Πληροφορική και Εκπαίδευση, καθώς και ΤΠΕ, Καινοτομία και Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (π.χ. STEM, Physical Computing & Ρομποτική κ.ά.) με ύπαρξη κώδικα.

· Καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής Εκπαίδευσης –Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ-ΕΚ, Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια - όσο και τη μη τυπική Εκπαίδευση και όλα τα είδη διδασκαλίας, από τη βιωματική έως και την Εκπαίδευση από Απόσταση, μαθητών/σπουδαστών και ενηλίκων.

· Προσκαλεί τους Πληροφορικούς, αλλά και όλες τις ειδικότητες να αποστείλουν εργασίες στους παραπάνω άξονες.

· Τα άρθρα δημοσιεύονται:

α) Στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου, με ISBN.

β) Αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου, παρέχοντας την ευχέρεια για on line ανεύρεση - διάδοση των άρθρων σας, σύστημα με άρθρα δεκαετίας.

γ) Σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ( European Journal of Engineering Research and Science -EJERS) (δυνατότητα/επιλογή του συγγραφέα)

Λεπτομέρειες υποβολής άρθρων (και τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδρίων) μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του Συνεδρίου (di.ionio.gr/cie).