ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 
 

9/02/2007 Εγκύκλιος για την έναρξη των Διαδικασιών Πιστοποίησης σε ΤΠΕ
Μέρος 1 Μέρος 2 Μέρος 3
2/06/2006 Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2006-2007
Κωδικοί Περιοχών
Αίτηση Αναπληρωτών
10/04/2006: Καταχώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών 2005-2006
3/11/2005: Εγκύκλιος πρόσληψης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ07 από τους εγγεγραμένους στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ.
Αίτηση Διορισμού ΠΕ07
Κενά Δυσπροσίτων 2005-06 ΠΕ07
Κωδικοί περιοχών
Περιοχές διορισμών ΠΕ07
 
26/10/2005: Εγκύκλιος για την Πιστοποίηση Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση".
24/10/2005: Εγκύκλιος για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2005-2006)
21/10/2005: Εγκύκλιος πρόσληψης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ13 από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ.
Αίτηση Διορισμού ΠΕ13
Κενά Δυσπροσίτων 2005-06 ΠΕ13
Κωδικοί περιοχών
Περιοχές διορισμών ΠΕ13
 
14/07/2005: Εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών 2005-2006
26/05/2005: Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπ/κών σε μειονοτικά σχολεία και Γραφεία Μειονοτικής Εκπ/σης
23/05/2005 :

Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς  αρμοδιότητας του Υ.Π.Ε.Π.Θ. για το σχ. έτος 2005-06
Πίνακας με διορθωμένα τα τηλέφωνα και τους υπεύθυνους επικοινωνίας των Περιφερειακών Διευθύνσεων εκπαίδευσης
Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος υποβολής αίτησης απόσπασης για Δ/νσεις και Γραφεία Δ/θμιας Εκπ/σης
Ενιαίο έντυπο απόσπασης εκπ/κών 2005-2006

23/05/2005: Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για το σχ. ετος 2005-06

23/05/2005:

Αίτηση απόσπασης σε Μουσικά Σχολεία

19/05/2005

Εγκύκλιος Εκπαιδευτικών αδειών 2005-2006

20/04/2005:

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκπ/κών που συμπλήρωσαν μέχρι 30/06/04  πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι

16/11/2004:

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2004-2005)

25/10/2004:

Πρόσκληση υποψηφίων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μόνιμο διορισμό

Δήλωση προτιμήσεων υποψήφιων εκπαιδευτικώντης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (περιοχές)

Πίνακας περιοχών διορισμού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

15/10/2004:

Συμπληρωματικές αιτήσεις ωρομισθίων για το Πρόγραμμα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2004-05

11/10/2004:

Μετακίνηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ολυμπιακής Παιδείας

22/09/2004:

Σχεδιασμός προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

12/08/2004:

Προκήρυξη και διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών μουσικών ειδικεύσεων, στα Μουσικά Σχολεία και στα Τμήματα Προαιρετικής Μουσικής Παιδείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αίτηση για την υποβολή αιτήσεων Μουσικών Εκπαιδεύσεων σε Μουσικά Σχολεία

Παραπομπές για τις αιτήσεις Μουσικών Εκπαιδεύσεων στα Μουσικά Σχολεία

Προκήρυξη και διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας, Θεατρικής Αγωγής και Χορού στα Μουσικά Σχολεία και στα Τμήματα Προαιρετικής Μουσικής Παιδείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αίτηση για την υποβολή αιτήσεων Γενικής Παιδείας σε Μουσικά Σχολεία

Παραπομπές για τις αιτήσεις Γενικής Παιδείας στα Μουσικά Σχολεία

10/08/2004:

Συμπληρωματική εγκύκλιος για μόνιμο διορισμό ΠΕ16, ΠΕ19, ΠΕ20 για το έτος 2004-05

04/08/2004:

Πρόσκληση υποψηφίων για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση αντί τύπου Α'

Πίνακας περιοχών για διορισμό κλάδου ΠΕ11 (Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

Πίνακας περιοχών για διορισμό κλάδου ΠΕ16 (Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

Πίνακας περιοχών για διορισμό κλάδου ΠΕ06 (Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κενά κανονικών διορισμών 2004

Δήλωση προτιμήσεων για διορισμό σε δυσπρόσιτα εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήλωση προτιμήσεων για διορισμό Β'

Κενά δυσπρόσιτων 2004-2005

27/07/2004:

Εγκύκλιος διορισμών πολυτέκνων 2004-2005

27/07/2004:

Δήλωση προτιμήσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών της Δ/θμιας Εκπ/σης (πολύτεκνοι)
          28/06/2004: Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑ και Τμήματα ένταξης για το διδακτικό έτος 2004-05
          28/06/2004: Αίτηση αναπληρωτών ΣΜΕΑ 2004
          21/06/2004: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων
          21/06/2004: Αίτηση - Δήλωση προσωρινού αναπληρωτή - ωρομισθίου
          10/06/2004:

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης

          18/05/2004:

Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών

          17/05/2004:

Εγκύκλιος εκπαιδευτικών αδειών 2004-2005

           30/04/2004:

Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων λόγω Ευρωεκλογών

14/04/2004:

 Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις της Β' και Γ' Λυκείου σχολ. έτους 2003-04

14/04/2004:

 Εξέταση Φυσικώς αδυνάτων υποψηφίων στις Προαγωγικές και Απολυτήριες εξετάσεις της Β' και Γ΄Λυκείου σχολ. έτους 2003-04

14/04/2004:

 Εξετάσεις για Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

           26/03/2004: Σχολικές εκδρομές

           29/10/2003: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2003-2004)

           07/10/2003: Υποβολή αιτήσεων πρόσληψης ως αναπληρωτών - ωρομίσθιων εκπαιδευτικών χωρίς προϋπηρεσία