ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛ. FAX, E-MAIL ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27210-44556
27210-63481
27210-63482
FAX: 27210-95808
e-mail:
akanellop@srv-dide.mes.sch.gr
605
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 27210-95813
27210-44556
FAX: 27210-95808
email:
mail@dide.mes.sch.gr
ekpaid@srv-dide.mes.sch.gr
606
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 27210-95814 606
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΣΤΕΛΛΑ 27210-95813 606
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27210-95813 606
ΛΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27210-63488 607
ΓΙΟΡΜΑ ΜΑΡΙΑ 27210-63487 607
ΚΑΡΤΑΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 27210-95815
27210-44558
607
ΜΑΚΡΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27210-63486 607
ΜΑΝΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 27210-63485 607
ΣΚΡΕΠΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 27210-63483 607
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 27210-63484 607
ΚΑΚΟΤΥΛΗΜΕΝΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 27210-95816 608
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 27210-63484 607
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 27210-44524 FAX: 27210-95807
email:
misthodosies@srv-dide.mes.sch.gr
524
ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΛΗΝΕΤ)
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 27210-44523
27210-25006
FAX: 27210-95807
email:
plinet@srv-dide.mes.sch.gr
523
ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ FAX: 27210-95807
email:
noc@srv-dide.mes.sch.gr
ΚΛΕΙΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ FAX: 27210-95807
email:
webadmin@srv-dide.mes.sch.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
(ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
27210-95806
27210-44588
FAX: 27210-95806
email:
perivallon@srv-dide.mes.sch.gr
620
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
(ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
27210-95806
27210-44588
FAX: 27210-95806
email:
ygeia@srv-dide.mes.sch.gr
620
ΚΕ.ΣΥ.Π. ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
(ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΠ)
27210-95476 mail@kesyp.mes.sch.gr ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΟΥΤΣΑΒΔΗ ΕΥΑ
(ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΠ)
ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Ε.Κ.Φ.Ε.)
ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ)
27210-93906 FAX:27210-62072
email:
mail@ekfe.mes.sch.gr
6ο Ε. Λ.
ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ)
ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ